Leśna Ostropa

Leśna Ostropa
W sierpniu 2019r. Tauron Dystrybucja ostatecznie oddała do użytku sieć elektroenergetyczną na Leśnej Ostropie.

Nasi klienci  podpisali już pierwsze umowy na dostarczenie energii elektrycznej.